ประเทศจีน JZ326S ม้านั่งทดสอบดีเซล, ม้านั่งทดสอบหัวฉีดคอมมอนเรล

JZ326S ม้านั่งทดสอบดีเซล, ม้านั่งทดสอบหัวฉีดคอมมอนเรล

อุปกรณ์ประกอบรถยนต์: รถบรรทุกดีเซล
OE ไม่ใช่: JZ326S
OE NO1: JZ326S
ประเทศจีน JZ326A ม้านั่งทดสอบดีเซล, ม้านั่งทดสอบหัวฉีด Heui เหล็กความเร็วสูง

JZ326A ม้านั่งทดสอบดีเซล, ม้านั่งทดสอบหัวฉีด Heui เหล็กความเร็วสูง

อุปกรณ์ประกอบรถยนต์: รถบรรทุกดีเซล
OE ไม่ใช่: JZ326A
OE NO1: JZ326A
ประเทศจีน ISO9001 JZ805 Heui คอมมอนเรลดีเซลม้านั่งทดสอบ

ISO9001 JZ805 Heui คอมมอนเรลดีเซลม้านั่งทดสอบ

อุปกรณ์ประกอบรถยนต์: รถบรรทุกดีเซล
OE ไม่ใช่: JZ805
OE NO1: JZ805
1